ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לעניני האופרה והתזמורת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים