ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה 1. לחוק פנקס הבוחרים (תיקון) 2. לחוק לתיקון דיני העונשין (שינוי סכומי הקנסות בהגדרת עברות) הצעות חוק של ח"כ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים