ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק לתיקון דיני העונשין (ספסרות במעשי זנות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים