ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק המקרקעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים