ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לתיקונים לחוק השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים