ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת לחוק לתיקון פקודת החברות ולחוק לתיקון פשיטת רגל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים