ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לחוק ההתגוננות האזרחית

קוד המקור של הנתונים