ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה משותפת לחוק ההתגוננות האזרחית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים