ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה 1. חוק הגמול למקריב חייו להצלת חיי רעהו 2. חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים