ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים