ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 3)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים