ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים