ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה להצעות חוק של חברי הכנסת: א. חוק עבודת הנוער ב. חוק שכר שווה בעד עבודה שווה ג. חוק למניעת מפגעים (בשירות מקררים)

קוד המקור של הנתונים