ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים