ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 8)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים