ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בקשר עם קליטת העליה ואי התאמה בין מדיניות השיכון והתעסוקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים