ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בענין תביעות תנועת המושבים והארגונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים