ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בקשר לתכנון הבניה בערים ומיקום הדיור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים