ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לניסוח המסקנות בענין תאונות עבודה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים