ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בקשר לשיפור תנאי התעסוקה והמגורים של הפועלים הערביים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים