ועדה של הכנסת ה-5

ועדה משותפת בדבר המצב בעירות פיתוח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים