ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בקשר לתנאי הדיור של תושבי עכו העתיקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים