ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לפריון העבודה הירוד בייצור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים