ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בדבר תיאום מקומות העבודה והתחבורה הציבורית להסעת עובדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים