ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה בענין הכללת קשישים שאינם מבוטחים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים