ועדה של הכנסת ה-5

ועדת משנה לשאלת האפליה העדתית בעניני עבודה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים