ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין העוורים בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים