ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין הקצבות משרד הבריאות לקופת חולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים