ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין המלחמה בקדחת שגרון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים