ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לענין רזרבה לתקציב משרד הבריאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים