ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין ריסוס ברעלים המסכן את בריאות הציבור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים