ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין הקשישים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים