ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין הגשת עזרה רפואית לזקנים נצרכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים