ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לחוק האופטיקאים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים