ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין הסתדרות הנוער העובד והלומד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים