ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לחוק מרפאי שיניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים