ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין נכים אזרחיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים