ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין עוזרי רוקחים עולים חדשים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים