ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לפעולות המשטרה למציאת הילד שוכמכר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים