ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (הסדרת השמירה בישובים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים