ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לענין קרית מלאכי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים