ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה בשאלת בעיות עידוד הבניה להשכרה, הפסקת הבניה לשכון מעברות ומשכנות עוני, תכנית השכון הממשלתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים