ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לשאלת הגבלת תעסוקת נשים במשק הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים