ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה בענין שכר שווה לעובד ולעובדת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים