ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לענין תאונות בעבודה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים