ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לחוק שירות בתי הסוהר ולחוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים