ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין פיטורי עובדים אחרי הבחירות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים