ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין תקנות בדבר סכומי המכסימום והמינימום לחישוב הגמול, לפי חוק שירות המילואים (תגמולים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים