ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים