ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בראשות היו"ר ישראל קרגמן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים