ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין חלוקת הרזרבה למפעלי מחקר ומדע מוסדות תרבות ואומנות שבתקציב לשנת 1960\61

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים